Crowdfunding

Wat gebeurt er na de looptijd van de ZonneDelen met de zonnepanelen?
Na de looptijd van de ZonneDelen zijn de zonnepanelen geheel afbetaald door de uitgevende instelling, terwijl de zonnepanelen zelf makkelijk 25 tot 30 jaa...
Wo, 30 Nov, 2016 at 4:07 PM
Waarom zijn de crowdfunders vertegenwoordigd in een trustee?
De trustee maakt het voor alle betrokken partijen veel makkelijker om met elkaar tot afspraken te komen. Juist door vertegenwoordiging via een trustee heef...
Wo, 15 Aug, 2018 at 5:04 PM
Installatie fase van een zonne-energieproject is meegenomen in de businesscase
Elk project dat door crowdfunding mogelijk wordt gemaakt kan pas worden gerealiseerd als ook daadwerkelijk de crowdfunding succesvol is gelukt, dat wil zegg...
Wo, 19 Jul, 2017 at 6:25 PM
Doorstorting financiering vanuit Derdengeldenrekening bij getekende contracten én in stappen
De crowdfunding gelden komen direct op de derdengeldenrekening van Buckaroo (zoals je ook kunt zien in de afschriften van de eigen bank). Het opgehaalde kap...
Wo, 15 Aug, 2018 at 5:03 PM