De trustee maakt het voor alle betrokken partijen veel makkelijker om met elkaar tot afspraken te komen. Juist door vertegenwoordiging via een trustee heeft elke betrokkenen één aanspreekpunt. Zo kunnen afspreken beter en sneller tot stand komen.


Alle investeerders (de ZonneDelers) zijn vertegenwoordigd in een trustee.


Dat dit in de praktijk goed werkt hebben we reeds ervaren, daarbij heeft de trustee ook ervaring opgedaan om te zorgen dat de zonne-energieprojecten zo goed mogelijk renderen.