Na de looptijd van de ZonneDelen zijn de obligaties afgelost door de uitgevende instelling en ontvang je als ZonneRente dus geen rente meer. De zonnepanelen zelf gaan makkelijk 25 tot 30 jaar mee en blijven dus gewoon liggen na de looptijd van de obligatielening. 


Hierin zit dan ook een extra prikkel voor bedrijven, gebouweigenaren en eigenaren van braakliggende terreinen om een zonnepanelensysteem aan te schaffen met de hulp van investeringen van ZonneDelers. 


Na de afloop van de obligatielening blijven de zonnepanelen groene stroom opwekken. Zo blijft men duurzame impact maken, ondanks dat de volledige investering alweer is ontvangen!