Op de projectpagina en in de projectdocumentatie spreken we over de IRR van een zonne-energieproject. IRR staat voor Internal Rate of Return. Dat is het gemiddelde rendement over het gemiddeld uitstaande bedrag. Dit is dus het effectieve rendement over jouw investering. IRR is dus te vergelijken met een rentepercentage dat je krijgt op een spaarrekening die dezelfde kasstromen heeft


De collectieve zonne-energieprojecten die gebruik maken van een lineaire aflossing en met een bullet-aflossing (waarbij het investeringsbedrag volledig in één keer wordt afgelost op het einde van de looptijd) maken gebruik van deze rekenmethode. Daarbij is het belangrijk om te weten dat de rente vergoeding, gedurende de looptijd van het project, oploopt in procenten. Er is namelijk steeds ongeveer dezelfde zonnestroom opbrengst van jouw ZonneDeel. Alleen het nog openstaande bedrag van het ZonneDeel neemt elk jaar af. 


Wikipedia omschrijft IRR als volgt: 

De interne-opbrengstvoet of effectief rendement is een getal, meestal uitgedrukt als percentage, dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft.


Voorbeelden in grafiek vorm bij lineaire aflossing: 

Het geïnvesteerde bedrag loopt dus elk jaar terug omdat er 1/15de deel per jaar wordt afgelost

De zonnerente opbrengst per ZonneDeel is door de installatie fase in het eerste jaar iets lager, daarna is de opbrengst per jaar minimaal lager door de degradatie van de zonnepanelen. 


In het zwart is de zonnerente per jaar te zien over het uitstaande 'geïnvesteerde bedrag', de jaarlijkse bijna gelijkblijvende opbrengst over een steeds kleiner uitstaand bedrag zorgt voor een steeds hogere rente percentage. In het geel is de gemiddelde rente af te lezen over het uitstaande bedrag over de gehele looptijd; de IRR (oftewel de effectieve rente)