Je investeert eenmalig in de ZonneDelen van een zonne-energieproject. Met deze initiële investering kan de zonnepanelen installatie worden aangekocht. Elk zonne-energieroject heeft haar eigen kenmerken en zal via het Informatie Memorandum op de projectpagina alle details daarvan toelichten. ZonneDelen van zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen.nl kunnen op twee manieren zijn gestructureerd: 

  • Via een lineaire aflossing (elk jaar gelijk deel van de hoofdsom wordt afbetaald)
  • Via een bullet aflossing (afbetaling van de hoofdsom gebeurt in één keer op het einde van de looptijd)


Belangrijk hierbij is dat de rente vergoeding elk jaar wel hetzelfde blijft bij beide structuren. Dit heeft dus impact voor het verloop van het rendement gedurende de looptijd. 


Lineaire aflossing

Bij een lineaire aflossing wordt er elk jaar een even groot deel van de totale investering afgelost. 


Stel je investeert 1.500,- euro in een project met een looptijd van 15 jaar dan wordt naast de zonnerente die wordt uitgekeerd ook 100,- euro afgelost (1/15 * totale investering in project). Dat betekent dat er na 5 jaar nog een bedrag van 1.000,- euro open staat. 


Daarbij is het zo dat je over hetzelfde deel van het zonne-energieproject zonnestroom ontvangt. Relatief gezien loopt de rente vergoeding dan ook op over de looptijd van het project. Daarom spreken we in de projectcommunicatie dan ook over IRR (internal rate of return, het gemiddelde rente bedrag over het gemiddelde uitstaande investeringsbedrag). 


Bullet Aflossing

Bij een zonne-energieproject met een bullet aflossing is de totale aflossing van de investering op het einde van de looptijd. Dit kun je het beste vergelijken met een normale obligatie waarbij je elk jaar een (zonne)rente vergoeding krijgt en op het einde van de looptijd de totale investering weer terug loopt. Elk jaar zal de zonnerente vergoeding in procenten van het uitstaande bedrag bijna hetzelfde zijn (de rente vergoeding blijft natuurlijk afhankelijk van de zonnestroom opbrengst en de dan geldende stroomprijs). 


Stel je investeert 1.500 euro in het zonne-energieproject met een looptijd van 15 jaar. Dan ontvang je ieder jaar de waarde van de zonnestroom en na 15 jaar krijg je de laatste zonnerente plus de 1.500 euro weer teruggestort.