Zonne-energie in Nederland

Verdeling zonne-instraling in Nederland
De locatie van de zonnepanelen in Nederland bepaalt de verwachte opbrengst van zonne-energie. Elk deel van Nederland heeft een eigen hoeveelheid zonne-...
Ma, 8 Feb, 2021 at 3:29 PM
Zonne-energie in Nederland is zinvol!
We leven in een samenleving waarin nog steeds 94% van onze energie verkrijgen door fossiele brandstoffen in brand te steken. In rook te laten opgaan. Dat ...
Do, 1 Dec, 2016 at 2:02 PM