Vanaf 1 januari 2024 worden alle nieuw uit te geven obligaties opgenomen in een centraal virtueel verzameldepot.

 

Achtergrond van het centraal virtueel verzameldepot

ZonnepanelenDelen heeft als beleggingsonderneming nauw contact met de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en is sinds 2018 opgenomen in de registers van de AFM. ZonnepanelenDelen heeft toen een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wet Financieel Toezicht (Wft) verkregen, voor het verlenen van beleggingsdiensten.


Deze vergunning breiden wij in 2024 uit met de nevendienst bewaring. Dit betekent dat de obligaties worden bewaard in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Door de Wge zijn rechthebbenden van obligaties beschermd tegen de gevolgen van een faillissement van een dienstverlener.


Dit houdt in dat alle nieuw uit te geven obligaties op grond hiervan worden geleverd aan ZonnepanelenDelen en vervolgens opgenomen in een centraal en virtueel verzameldepot, waarbij de obligatiehouder gelijktijdig een recht krijgt in dit depot. ZonnepanelenDelen treedt daarbij op als intermediair tussen de uitgevende instelling en de investeerders. ZonnepanelenDelen beheert daarnaast het register van dit verzameldepot. Deze wijziging voeren wij door op verzoek van de AFM. In de praktijk verandert hierdoor niets, maar de wijze waarop de obligaties worden bewaard is hiermee verduidelijkt. Obligaties die al zijn uitgegeven vallen buiten deze nieuwe wijze van administreren.


Daarnaast heeft ZonnepanelenDelen sinds 31 januari 2024 ook de Europese vergunning (ESCP-vergunning) voor het aanbieden van crowdfundingdiensten. ZonnepanelenDelen is opgenomen in de registers van de AFM en ESMA onder nummer 32000024.


Bewaring volgens de Wge geldt voor obligaties die worden aangeboden onder de ESCP-vergunning en de vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten.


Goed om te weten

  • Obligaties die al zijn uitgegeven vallen buiten deze nieuwe wijze van administreren.