Als aanbieder van crowdfundingdiensten maken wij (volgens de richtlijnen van de ECSPR) onderscheid tussen ervaren en niet-ervaren beleggers. 


Ervaren belegger

Je bent een ervaren belegger als je voldoet aan de volgende criteria:  


1. Je bent een zakelijke investeerder en je voldoet aan tenminste één van de volgende criteria: 

  • een eigen vermogen van ten minste €100.000
  • een netto-omzet van ten minste €2.000.000
  • een balanstotaal van ten minste €1.000.000


òf


2. Je bent een privé investeerder en je voldoet aan minstens twee van de volgende criteria:

  • je hebt persoonlijke bruto-inkomsten van ten minste €60.000 per aanslagjaar of een portefeuille financiële instrumenten, die zowel deposito’s in contanten als financiële instrumenten omvat, die groter is dan €100.000.
  • je bent gedurende ten minste 1 jaar werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, waar je een beroepsfunctie uitoefent of hebt uitgeoefend waarbij kennis van de beoogde transacties of diensten vereist is of was, of je hebt gedurende ten minste 12 maanden een leidinggevende functie uitgeoefend in een rechtspersoon als bedoeld in punt 1.
  • je hebt tijdens de voorafgaande 4 kwartalen per kwartaal gemiddeld tien transacties van aanzienlijke omvang op de kapitaalmarkten verricht.

Ervaren beleggers hoeven geen extra stappen te doorlopen, maar kunnen direct investeren.


Niet-ervaren belegger

Als je niet voldoet aan de criteria van een ervaren belegger, dan ben je volgens de richtlijnen een niet-ervaren belegger.


Je kunt als niet-ervaren belegger natuurlijk gewoon bij ons investeren. We stellen je online enkele vragen over verstandig investeren, de zogeheten toelatingskennistest. Daarnaast volgt een simulatie om te controleren of de hoogte van je investering passend is. Zo investeer ook jij veilig (en het duurt maar 2 à 3 minuten). 


Na je investering heb je als niet-ervaren investeerder een bedenktermijn van 4 dagen. In deze periode kun je jouw investering probleemloos annuleren.


Jaarlijks opnieuw getoetst 

Het investeerdersprofiel blijft 1 jaar in je account, bij herinvesteringen binnen een jaar hoef je dit dus niet opnieuw te selecteren. Indien je na een jaar een nieuwe investering wil doen, zal je opnieuw jouw investeerdersprofiel moeten selecteren. 


Meer weten?

  • Hier kun je meer informatie vinden over de toelatingskennistest.
  • Hier kun je meer informatie vinden over de simulatie over de hoogte van je investering.