Om witwassen tegen te gaan vragen we om je identiteitsbewijs. Met het identiteitsbewijs verifiëren we je identiteit. 


Als identiteitsbewijs kun je een geldig paspoort, rijbewijs, EU/EER-identiteitskaart of vreemdelingendocument sturen. Naast naam, geboortedatum, moet op de foto duidelijk zijn om welk soort identiteitsbewijs het gaat. Verder moeten documentnummer, datum en plaats van uitgifte duidelijk zichtbaar zijn.


Waarom heeft ZonnepanelenDelen een identiteitsbewijs nodig?

ZonnepanelenDelen heeft als financiële onderneming een AFM-vergunning en daarbij hoort dat wij exact weten wie de investeerders op ons platform zijn. We vragen zowel aan nieuwe als bestaande investeerders om een identiteitsbewijs. 


Op deze manier voldoen wij aan onze identificatieplicht uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).


Hoe zorgen jullie ervoor dat deze veilig kan worden verstuurd?

Je kunt het afgeschermde identiteitsbewijs via de beveiligde link in de mail vesturen. Deze mail ontvang je automatisch wanneer je totale investeringen over de drempelwaarde komen. De link in de mail is eenmalig te gebruiken om een document te uploaden en is 7 dagen geldig. Je kunt om een nieuwe link vragen als deze is verlopen.


Wat kan ik zelf doen om mijn identiteitsbewijs op een veilige manier te delen? 

Om je identiteitsbewijs op een veilige manier te delen, kun je zelf de volgende stappen nemen:

  • Stuur alleen de voorzijde van identiteitskaarten of de houderpagina van paspoorten in. De achterkant is niet nodig.
  • Scherm het BurgerServiceNummer (BSN) af wanneer je een paspoort stuurt. Op een rijbewijs en IDkaart staan deze op de achterkant.
  • Afschermen van informatie (zoals het BSN) kan door deze af te dekken op de foto of via de app KopieID van de Rijksoverheid. Sla de foto lokaal op en verstuur deze via de beveiligde link in deze email.
  • Maak gebruik van de beveiligde link die we naar je sturen.


Je kunt voor vragen altijd bellen of mailen met ZonnepanelenDelen.

Het BurgerServiceNummer staat bij een paspoort in het rode vak hierboven.


Goed om te weten:

  • Verwar het documentnummer niet met het BSN.
  • Onze privacy policy is op onze website te vinden.