Stichting Zonnedelers vertegenwoordigt de belangen van de Obligatiehouders. Het bestuur van deze stichting wordt op dit moment gevormd door ZonnepanelenDelen.


Hoe verhouden Zonlease en Stichting Zonnedelers zich?

ZonnepanelenDelen is ook voor 100% eigenaar van de Uitgevende Instelling van Zonlease. In theorie kan hier dus belangenverstrengeling ontstaan.


Het creëren van de Zonlease B.V. wordt door ZonnepanelenDelen gezien als een instrument om zowel de klant (projecteigenaar) als een deel van de Obligatiehouders beter te bedienen. 

 

Het vertrouwen van de Obligatiehouders is van cruciaal belang voor het platform van ZonnepanelenDelen. De belangen van ZonnepanelenDelen zijn ook in deze structuur gelijk aan die van de Obligatiehouders. 

 

Beiden partijen streven naar meer zonne-energie in Nederland en goed renderende PV-projecten waarbij de rente en aflossing tijdig wordt voldaan. 

 

Voor ZonnepanelenDelen geeft dit project geen aanleiding om een wijziging in deze structuur aan te brengen.