Je hebt geïnvesteerd (of wilt investeren in een zonne-energieproject) op ZonnepanelenDelen, wat gebeurt er vervolgens? Na je investering zijn er globaal 3 fases.

 

1. Fundings-fase

Het project staat open voor funding totdat het benodigde bedrag is opgehaald.

 

De lengte van de fundings-fase is te vinden op de projectpagina. Binnen die tijd willen we het zonne-energieproject op onze site gefinancierd hebben. Samen met ZonnepanelenDelen brengen de projectpartners het project onder de aandacht om het snel gefinancierd te krijgen.

 

Wanneer een project 100% funding heeft gehaald, gaat het project door. Op dat moment kan de uitgevende instelling officieel de toewijzing en uitgifte van de ZonneDelen doen. 

 

Wanneer de 100% funding niet wordt gehaald, gaat het project niet door en krijgen investeerders van het project hun geld terug. ZonnepanelenDelen heeft nog steeds 100% succes score en heeft alle gelanceerde projecten succesvol gefinancierd. 

 

2. Bouwfase

Wanneer een project de 100% funding heeft gehaald, kan de bouw of installatie fase van het zonne-energiesysteem beginnen.

 

Allereerst doet de uitgevende instelling officieel de toewijzing en uitgifte van de ZonneDelen. Je ontvangt via de mail een definitieve bevestiging van je investering. Deze investering zie je vervolgens terug in het persoonlijke dashboard van ZonnepanelenDelen. 

 

De projecteigenaar ontvangt de investering en kan beginnen met de bouw. De bouw duurt over het algemeen zo’n 2 tot 3 maanden. De projecteigenaar houdt investeerders op de hoogte via de mail.


Je vindt de geplande uitgifte datum en de verwachte productiedatum van een project in bijlage 2 van het Informatie Memorandum.

3. Productiefase

Wanneer het zonne-energiesysteem is voltooid, begint de productie van zonnestroom. Na de koppeling van het monitoringssyteem kun je de opbrengsten van jouw ZonneDelen volgen in het de persoonlijke dashboard van ZonnepanelenDelen, ook krijg je maandelijks een overzicht in de mail.

 

Jaarlijks ontvang je de ZonneRente en de eventuele aflossing. De ZonneRente ontvang je over het algemeen 3 weken na het aflopen van het ZonneRente-jaar. De begin- en einddatum en de datum voor de ZonneRente van jouw project(en) kun je vinden in het Informatie Memorandum, in bijlage 2. 

 

Drie weken voor het einde van het ZonneRente-jaar krijg je van ZonnepanelenDelen een herinnering om je gegevens (zoals adres, bankgegevens en eventueel klantgegevens van jouw energieleverancier) te controleren, zodat we de ZonneRente op de juiste wijze naar je overmaken.

 

Meer lezen