Een ZonneDeel is een Zon Obligatie op naam in een zonne-energieproject. Met een investering in een ZonneDeel ontvang jij over de gehele looptijd de opbrengsten van jouw (deel van een) zonnepaneel. 

 

Je kunt één of meer ZonneDelen van 25 euro kopen. Met alle investeringen samen wordt financiering opgehaald om een zonnedak of zonnepark te bouwen dat zonnestroom produceert. 

 

Een ZonneDeel

Een ZonneDeel is 25 euro, maar de eigenschappen verschillen per zonne-energieproject. Zo kan het rendement, de looptijd, de verwachte productie en de garanties van een ZonneDeel per project verschillen. De eigenschappen staan in het Informatie Memorandum per project beschreven.

 

Het rendement is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde zonnestroom (in kWh) en de dan geldende stroomprijs, net zoals zonnepanelen op je eigen dak.  Meer zon geeft een hoger rendement. Het daadwerkelijke rendement verschilt daarom per project. 

 

Aantal ZonneDelen voor 1 paneel
Het aantal ZonneDelen dat 1 zonnepaneel en alle toebehoren financiert, verschilt per project. Het aantal voor de berekening van de ZonneRente is te vinden in het Informatie Memorandum van een project. 


Wanneer wordt de ZonneRente van ZonneDelen uitgekeerd?

Het rendement (de ZonneRente) wordt jaarlijks uitgekeerd. Dit gebeurt zo’n 3 weken na het einde van het zonnerente jaar. De start- en einddatum van het ZonneRente-jaar verschilt per project en is afhankelijk van de uitgifte datum van een project. De geplande data van een project zijn terug te vinden in bijlage 2 van het Informatie Memorandum.

De daadwerkelijke uitgifte data van elk project zijn te vinden op de statistiekenpagina.


Goed om te weten

  • Naast de ZonneDelen projecten, helpen we ook met meer zonne-energie mogelijk maken met zogenoemde PRO projecten.
  • Een investering in een ZonneDeel is inclusief alle kosten. Je financiert het gehele zonne-energiesysteem inclusief omvormers en bekabeling, maar ook projectmanagement, schoonmaak, onderhoud, verzekeringen en transactiekosten.
  • De verwachte opbrengst van een ZonneDeel in een project is te vinden in bijlage 4 van het Informatie Memorandum en op de statistiekenpagina.
  • De opbrengst van de ZonneDelen in de verschillende projecten zijn te vinden op de statistiekenpagina.