Om witwassen tegen te gaan vragen we in sommige gevallen om je bankpas. Een foto van je bankpas geldt als afgeleide identificatie.


In deze gevallen kunnen we om een foto van je bankpas vragen

  1. Bij het aanpassen van je bankrekeningnummer. Om te bevestigen dat jij de eigenaar bent van het nieuwe rekeningnummer, hebben we een bankpas nodig met je naam en nieuwe bankrekeningnummer erop. De naam op de bankpas moet overeenkomen met de naam in MijnStroom.
  2. Bij de inschrijving van je ZonneDelen. Wanneer bij de inschrijving de naam op de Zonobligatie niet overeenkomst met de naam van de bankrekening die bij de betaling is gebruikt, vragen we om een foto van de bankpas. Graag ontvangen we de foto van de bankpas voordat we de uitgifte van de ZonneDelen doen.


Is een foto van een bankpas niet onveilig?

Juist om veiligheidsredenen vragen we om een bankpas en niet om een identiteitsbewijs. Dit laatste is ook niet nodig en mag niet. 


Scherm voor de veiligheid je pasnummer en volgnummer af. Dit kan het af te dekken op de foto of door de kopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.


ZonnepanelenDelen slaat de documenten veilig op.


Je kunt voor vragen altijd bellen of mailen met ZonnepanelenDelen.