Als gevolg van een toename van duurzame energieprojecten, zoals zonneparken en windmolens, hebben netbeheerders steeds meer problemen om nieuwe energieprojecten op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Op het net is niet overal voldoende capaciteit beschikbaar. De projecten op ZonnepanelenDelen vragen altijd vooraf een bevestiging van de netbeheerder of aansluiting mogelijk is en dus vormt dit voor deze projecten geen probleem. 


Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de capaciteit van het elektriciteitsnet en het transport van stroom. Een aantal netbeheerders hebben al kaarten gepubliceerd waarop te zien is waar wel en voorlopig geen nieuwe transportcapaciteit beschikbaar is. Dit betekent dat er op een aantal plaatsen in Nederland geen duurzame energieprojecten kunnen worden gerealiseerd, omdat als gevolg van te veel productie er congestie zou kunnen ontstaan, waardoor mogelijk het netwerk volledig kan uitvallen. In de toekomst kan dit opgevangen worden door opslagcapaciteit (bijvoorbeeld batterijen), maar dit is op dit moment nog te duur om grootschalig toe te passen. 


Het capaciteitsprobleem vormt geen probleem voor de projecten op ZonnepanelenDelen. Voorafgaand aan de financiering dient een project toestemming van de netbeheerder te ontvangen voor de levering van stroom. Dat is één van de meer dan dertig kwaliteitscriteria waaraan voldaan moet worden voordat het zonne-energieproject gelanceerd wordt op het platform. Zodra het project succesvol gefinancierd is, kan er gebouwd worden en kan de ‘optie’ worden gelicht om het zonne-energieproject aan te sluiten. Bovendien is goedkeuring van de netbeheerder momenteel een voorwaarde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie. Deze ‘transportindictie’ dient dus al in een vroeg stadium te worden aangevraagd.