Het Zonfonds is een door ons beheerd fonds, wat het mogelijk maakt meer zonne-energieprojecten te realiseren. We bieden hiermee een oplossing voor een probleem in de zonne-energiemarkt, en kunnen Nederland zo sneller verduurzamen.


We bieden met het Zonfonds één loket voor de totale financieringsaanvraag. Ondernemers beschikken hierdoor sneller over de benodigde financiering. Het aanbod is speciaal gericht op zonne-energieprojecten met SDE+ subsidie van 250 kWp tot 1 MWp. Van de toegekende SDE+ subsidies voor zonne-energie valt 40 procent binnen deze omvang. Volgens brancheorganisatie Holland Solar is financiering het probleem voor deze projecten om tot realisatie te komen. Ons Zonfonds is de oplossing. 


Hiervoor werken we samen met Rabobank. Zij verstrekt een langlopende financiering van 15 miljoen euro aan het Zonfonds, zodat organisaties eenvoudig financiering kunnen aantrekken voor zonnepanelen op het eigen dak. Deze financiële slagkracht combineren wij met onze expertise in zonne-energie en ons online platform. Met de lening van het Zonfonds, in combinatie met financiering via particuliere investeerders (ZonneDelers), kunnen organisaties eenvoudig een substantieel deel van het kapitaal aantrekken om zonnepanelen aan te schaffen.