Op onze website en op het statistieken dashboard hebben we een kWh-teller - a la een Ferrarismeter - die weergeeft hoeveel zonnestroom alle zonne-energieprojecten samen hebben opgewekt. Deze productieteller loopt in de ochtend rustig, versnelt midden op de dag omdat dan de zonnestroom productie het hoogste is. Einde middag zal de kWh-teller weer vertragen. 


Op moment van schrijven is de zonnestroom van alle projecten samen 1.621.119.360 kWh (kilo Watt uur). Ter vergelijking - een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt per jaar iets minder dan 3.000 kWh per jaar. Elke kWh die er met zonne-energie wordt opgewekt scheelt 0,47 kilogram CO2-uitstoot in Nederland.


Hoe werkt de kWh-teller?

We krijgen soms vragen binnen over vreemde 'gedragingen' van de kWh-teller en dat lichten we graag even toe. Op het moment dat jij de kWh-teller te zien krijgt worden er twee waarden meegestuurd met de teller; 

  1. De totaalstand van de zonnestroom productie van dat moment (statisch). 
  2. De gemiddelde opbrengst in een korte tijdsinterval (15 minuten) die de snelheid van optellen bepaalt. 


Deze methode heeft de minste impact op jouw internetverbinding en data verbruik. Dit zorgt er wel voor dat als je de website aan laat staan, het kan zijn dat de totalen hoger uitkomen dan het daadwerkelijk is. Klik je op refresh (vernieuwen) dan zul je altijd weer de actuele stand zien. 


Hoe kan het dat de kWh-teller na zonsondergang soms nog door telt? Dat kan meerdere oorzaken hebben: 

  • Omdat het zoals gezegd met gemiddelden werkt kan het nog even doordraaien voordat het verschil helemaal is geneutraliseerd. 
  • Soms ligt de internetverbinding er even uit en als deze is hersteld geeft de 
  • monitoringsunit natuurlijk nog alle productie door van de periode dat het systeem geen internet had. Dit kan ook 's avonds gebeuren. 
  • Een enkele keer kalibreren wij de totaalwaardes vanuit een zonne-energieproject ten opzichte van de productiemeter of omvormer data.