Elk project dat door crowdfunding mogelijk wordt gemaakt kan pas worden gerealiseerd als ook daadwerkelijk de crowdfunding succesvol is gelukt, dat wil zeggen dat 100% van de ZonneDelen zijn verkocht. 


Bij alle berekeningen om tot het rendement en opbrengst te komen wordt dan ook rekening gehouden met een - vooraf met de installateur besproken - installatietijd. Gedurende deze installatietijd wordt er natuurlijk geen zonnestroom productie geteld en vandaar dat het eerste jaar altijd een iets lagere opbrengst heeft. 


In de gepresenteerde rendementen is dit meegenomen en daarbij is het getoonde rendement altijd over de gehele looptijd op basis van de IRR (internal rate of return).