De simpele versie voor het financiële plaatje:


Er zijn eenmalige kosten voor de PV-installatie en de jaarlijkse kosten zoals verzekering, administratie en onderhoud. Daartegenover staan de baten, te weten de dagelijkse waarde van de geproduceerde zonne-energie over de looptijd van het project.


De totale baten dienen hoger te zijn dan de kosten en dan spreekt men van een positieve businesscase. Is die businesscase goed genoeg, zodat alle betrokkenen ervan profiteren, dan is het een goed project om te realiseren en in te investeren. Niet alleen voor meer duurzame energie, de motivatie waarom wij dit doen. Er is ook financieel voordeel voor alle partijen. Als er ook een valide financiële investeringsmogelijkheid voor zonne-energie wordt gezorgd, kunnen we echt zorgen voor een energietransitie die gaat versnellen.  


Er zijn zeer veel verschillende waardes die van invloed zijn. De totale kosten van het zonnepanelen systeem, zie de grafiek die in elk informatie memorandum is opgenomen, is voor elk project weer anders.  Het leeuwendeel van een collectief zonne-energieproject zijn de totale investeringen in het PV-systeem. Zie de grafiek hieronder en data die altijd in het informatie memorandum worden opgenomen: 

 


Eenmalige kosten:

 • Bouw & installatie zonnepanelen 
  • PV-systeem, hardware:
   • Zonnepanelen
   • Omvormers
   • Bekabeling
   • Opbouw / beugels
   • Brutoproductiemeter
   • Monitoring & internetverbinding
   • Optioneel:
    • Netwerk verzwaring
    • Huur / pacht
    • Hekwerk
  • Installatie kosten:
   • Projectmanagement
   • Installatie uren
   • Huur kraan
 • Transactiekosten
  • Juridische documentatie voor opstalrecht, trustee, oprichting project BV
  • Financieringsfee
  • Projectmanagement
  • Subsidie aanvraag
 • Voorbereidingskosten
  • constructie onderzoek
  • opstellen contracten
  • ontwikkelen project

Jaarlijkse kosten:

 • Verzekeringen
 • Periodiek onderhoud
 • Periodieke schoonmaak
 • Internet en monitoring  
 • Administratie / beheer / inzichten.  

Daartegenover staan die elk jaar de opbrengsten uit het pv-systeem.

Opbrengsten: 

 • Zonnestroom productie:
  • Jaarlijkse opbrengst is onder invloed van;  
   • Gebruikte zonnepanelen en vermogen in kWp
   • Gebruikte omvormers
   • Energie verliezen in het systeem
   • Energetische zoninstraling, de geografische ligging in Nederland is bepalend voor de gemiddelde hoeveelheid energetische instraling.
   • Opstelling van de zonnepanelen: oost/ west of zuid
   • Onder welke hoek de zonnepanelen liggen
   • Jaarlijkse degradatie
   • Periodieke verbetering in opbrengst door schoonmaak
 • Waarde van de zonnestroom is afhankelijk van de opzet van het zonne-energieprojecten:
  • Eigen verbruik verlagen inclusief de betaalde belastingen op elektriciteit:
  • Hoog energietarief
  • Laag energietarief
  • Tot welke staffels er energie wordt geconsumeerd in oude situatie en nieuwe situatie met zonnepanelen
  • SDE+ subsidie vanuit de overheid waarbij er via een veilig een subsidiebedrag is toegekend per duurzaam opgewekte eenheid energie (kWh)
 • Optioneel: Verrekening van eventuele lokale subsidies en belastingmaatregelen  

Het voordeel is dat zonne-energie een heel voorspelbare energiesoort is. Over het jaar heen is de opbrengst constant en de beweeglijkheid in nauwe intervallen. Hierdoor kan er heel reëel een businesscase worden gemaakt met veel zekerheid, en die worden met de toenemende data enkel meer nauwkeurig. Zie ook onderstaand plaatje waarbij grijs de voorspelling is en geel de daadwerkelijke opbrengst over meerdere jaren heen. 

De jaarlijkse opbrengsten zijn relatief hoog ten opzichte van de jaarlijkse kosten en dus is - als een systeem eenmaal staat - het een veilige investeringsklasse. (Het is aan te raden om goed te spreiden over de verschillende projecten). 


Deze lijst is ver van compleet. Het geeft een beeld, bij welke elementen van invloed zijn, om een businesscase te maken. Waarbij het dus altijd benodigd is dat de output groter is dan de input. En dat lukt helaas lang niet altijd. De zonne-energierojecten die gepresenteerd worden op ZonnepanelenDelen zijn dat wel. Inclusief stresstesten. 


Dit is het financiële aspect van een zonne-energieproject. Zonne-energieprojecten verdienen zich ook energetisch snel terug, in Nederland is dat ongeveer in 2,5 jaar. Zodat we ook echt duurzaam bezig zijn en simpelweg de wereld een beetje beter maken met extra zonnepanelen.