De zonnestroom heeft een wisselende waarde per ZonneRente periode. Rekenkundig werkt het zo voor ZonneDelers: 


[productie in kWh in zonnerente periode] X [ENDEX marktprijzen + vaste opslag per zonne-energieproject] 


Ben je klant bij de samenwerkende energieleverancier dan krijg je daar nog een extra vergoeding bovenop, afhankelijk van de samenwerkende energieleverancier.

Productie zonnestroom in kWh
De opbrengst is afhankelijk van de energieprijzen op de markt en de daadwerkelijke productie gemeten in kWh, net zoals zonnepanelen op het eigen dak.
 
ENDEX marktprijzen
De waarde van de zonnestroom volgt de waarde van de zakelijke energiemarkt (ENDEX). Loopt de energieprijs op, dan krijg je ook een hogere ZonneRente vergoeding.

De Endex-marktprijzen worden berekend op basis van de Endex 12-0-12 formule. Dit is het rekenkundig gemiddelde van alle Endex noteringen van alle handelsdagen 12 maanden voorafgaand op de startdatum van een productiejaar, vast te stellen uiterlijk op de peildatum.

Deze marktwaarde gebruiken we voor het uitkeren naar ZonneDelers die geen klant zijn bij de samenwerkende energieleverancier van het project.

Wil je de laatste stand van de energiemarkt weten dan kun je terecht op deze link: 

https://www.energiemarktinformatie.nl/beurzen/elektra/#stockchart_apx


Vaste opslag

Naast de ENDEX marktprijs is er een vaste opslag die specifiek is voor elk zonne-energieproject. 


Goed om te weten 

Naast het rendement zal ook de totale investering worden afgelost, via een zogenaamde bullet-aflossing (in één keer op het einde) of via een jaarlijkse lineaire aflossing.