De zonnestroom heeft een wisselende waarde per ZonneRente periode. Rekenkundig werkt het zo voor ZonneDelers: 


[productie in kWh in zonnerente periode] X [ENDEX marktprijzen + vaste opslag per zonne-energieproject] 


Ben je klant bij de samenwerkende energieleverancier dan krijg je daar nog een extra vergoeding/toeslag bovenop, afhankelijk van de samenwerkende energieleverancier.

Productie zonnestroom in kWh

De opbrengst is afhankelijk van de daadwerkelijke productie gemeten in kWh, net zoals zonnepanelen op het eigen dak. De verwachte jaaropbrengst van een ZonneDeel in een project is te vinden in bijlage 4 van het Informatie Memorandum.
 

ENDEX marktprijzen

De waarde van de zonnestroom volgt de waarde van de zakelijke energiemarkt (ENDEX). Loopt de energieprijs op, dan krijg je ook een hogere ZonneRente vergoeding.

De Endex-marktprijzen worden berekend op basis van de Endex 12-0-12 formule. Dit is het rekenkundig gemiddelde van alle Endex noteringen van alle handelsdagen 12 maanden voorafgaand op de startdatum van een productiejaar, vast te stellen uiterlijk op de peildatum.

Deze marktwaarde gebruiken we voor het uitkeren naar ZonneDelers die geen klant zijn bij de samenwerkende energieleverancier van het project.

Wil je de laatste stand van de energiemarkt weten dan kun je terecht op deze link: 

https://www.energiemarktinformatie.nl/beurzen/elektra/#stockchart_apx


Vaste opslag

Naast de ENDEX marktprijs is er een vaste opslag die specifiek is voor elk zonne-energieproject. In het Informatie Memorandum van een project staat de vaste opslag genoemd.


Goed om te weten

  • De ZonneRente wordt jaarlijks berekend aan het begin van een nieuw ZonneRente jaar. Stijgende energieprijzen zie je daarom met een vertraging terug in je ZonneRente.
  • Naast het rendement zal ook de totale investering worden afgelost, via een zogenaamde bullet-aflossing (in één keer op het einde) of via een jaarlijkse lineaire aflossing.
  • De opbrengst van de ZonneDelen in de verschillende projecten zijn te vinden op de statistiekenpagina.