De opbrengst is afhankelijk van de energieprijzen op de markt en de daadwerkelijke productie gemeten in kWh, net zoals zonnepanelen op het eigen dak. 

De zonnestroom heeft een wisselende waarde per zonnerente periode. De waarde van de zonnestroom volgt de waarde van de zakelijke energiemarkt (ENDEX). Bovenop deze Endex-marktprijs wordt er een vaste opslag gegeven per project. 

Dit is gebaseerd op de zogenaamde Endex prijs + een vaste opslag op die prijs die specifiek is voor elk zonne-energieproject. Dat geeft een ZonneRente per jaar op basis van de prijzen die er worden verhandeld op de zakelijke energiemarkt. Loopt de energieprijs op, dan krijg je ook een hogere ZonneRente vergoeding. 

Rekenkundig werkt het zo voor ZonneDelers: 


[productie in kWh in zonnerente periode] X [ENDEX marktprijzen + vaste opslag per zonne-energieproject] 


Ben je klant bij de samenwerkende energieleverancier dan krijg je daar nog een extra vergoeding bovenop, afhankelijk van de samenwerkende energieleverancier.

De Endex-marktprijzen worden berekend op basis van de Endex 12-0-12 formule. Dit is het rekenkundig gemiddelde van alle Endex noteringen van alle handelsdagen 12 maanden voorafgaand op de startdatum van een productiejaar, vast te stellen uiterlijk op de peildatum. Deze marktwaarde gebruiken we voor het uitkeren naar ZonneDelers die geen klant zijn bij de samenwerkende energieleverancier van het project.

Wil je de laatste stand van de energiemarkt weten dan kun je terecht op deze link: 

https://www.apxgroup.com/market-results/apx-power-nl/dashboard/

Daarnaast zal ook de totale investering worden afgelost, via een zogenaamde bullet-aflossing (in één keer op het einde) of via een jaarlijkse lineaire aflossing.