In de ZonneDelen app hebben we op de Speedometer het vermogen weergegeven, dit vermogen is het percentage van het maximaal te behalen vermogen van het zonnepaneel. De 100% vermogen zal het zonne-energieproject dus alleen in het voorjaar en zomer behalen. Om toch te weten hoe goed het zonne-energieproject draait op dat moment in het jaar hebben we ook het panelenweercijfer geintroduceerd die compenseert voor het moment in het jaar.