Het panelenweercijfer geeft de relatieve score van de zonnepanelen van dat moment in het jaar weer.


De opbrengst van zonnepanelen wisselt door het jaar heen, dit komt door een wisselende stand en sterkte van de zon. Om toch een goede indicatie te geven van de score van die dag relatief voor de periode van het jaar laten we een indexcijfer zien tussen 1 en 10. Met het panelenweer cijfer compenseren we voor de wisselingen zodat een zonnige dag in december een tien kan opleveren omdat dit het maximaal haalbare stroom is wat opgewekt kan worden voor die periode van het jaar. Terwijl eenzelfde stroomproductie in de zomer een panelenweercijfer 4 oplevert.


Onderstaand overzicht van de verdeling per jaar van de opbrengst van zonnepanelen geeft goed weer waarom we dit zo doen.


Voor de panelenweer cijfer kijken we naar het huidige vermogen dat behaald wordt bij jouw zonne-energieproject. Dit zetten we af tegen een matrix die we gemaakt hebben op basis van wat maximaal is voor die periode van het jaar. Zie hieronder een screenshot van de matrix  in excel.


We geven een eerste indicatie om jou een gevoel te geven hoe goed (of slecht) jouw ZonneDeel het op dit moment doet.