De zonnepanelen die worden gebruikt door de collectieve zonne-energieprojecten zijn allemaal kwalitatief goede producten die goed (her)verzekerbaar zijn. Wel is dat elk soort en merk zonnepaneel zijn eigen zonnestroom opbrengst per jaar heeft. 


Elk zonnepaneel heeft een bepaalde kiloWattpiek (kWp) vermogen. Dit ligt nu bij de meeste tussen de 150 kWp en 350 kWp, afhankelijk van het soort zonnepaneel. 

Dit vermogen maal de zonne-instraling op de lokatie en de verwachte verliezen in de kabels en omvormers geeft de uiteindelijke verwachting van de zonnestroom weer in kWh/kWp. Deze waarden liggen gemiddeld tussen de 750 en de 1100 in Nederland.  


Een zonnepaneel van 250 kWp op een lokatie met 800 kWh/kWp zal dus (250*0,8 =) 200 kWh opbrengen. 


Daarbij is het zo dat een zonnepaneel elk jaar iets 'degradeert', dat wil zeggen dat de opbrengst elk jaar iets afneemt. We houden bij de meeste zonne-energieprojecten rekening met 0,5% degradatie. Je kunt dit terug zien in het informatie memorandum waarin vanaf jaar 2 de productie iets terug loopt. In jaar 1 is ook nog de installatie en bouwperiode opgenomen en zal de zonnerente altijd iets lager zijn. 


Op Wikipedia staat de opbrengst van Wattpiek als volgt aangegeven: 

Dit is het vermogen dat een zonnepaneel op kan brengen onder standaardomstandigheden (STC, Standard Test Conditions). Deze omstandigheden zijn:

  • sterkte van de invallende zonnestralen: een flux elektro-magnetische straling met een vermogen van 1000 W/m²;
  • richting van de invallende zonnestralen: loodrecht op de gepositioneerde cel;
  • zonnespectrum: genormaliseerd voor AM = 1,5. AM is air mass, luchtmassa, een maat voor de relatieve lengte van de lichtweg door de atmosfeer;
  • temperatuur van de zonnecel: 25°C.

De wattpiek is dus een specifieke eigenschap van de zonnecel, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest. De wattpiek is dus nuttig om de prestaties of efficiëntie van zonnecellen of zonnepanelen te vergelijken. Een gemiddelde zonnecel haalt een rendement van ongeveer 10 à 20% (aangeduid als de verhouding van het invallend vermogen uit zonlicht tot het uitgaande elektrische vermogen). Met een instraling van 1000 watt per vierkante meter betekent dit dat een zonnepaneel van 1 m² een vermogen heeft van 100 à 200 wattpiek. Om een PV-installatie met een vermogen van 1 kWp (1000 wattpiek) te bouwen zijn dan 5 à 10 m² zonnecellen nodig.