In het theoretische geval dat ZonnepanelenDelen niet meer bestaat, dan levert het zonne-energieproject waarin je hebt geïnvesteerd nog steeds zonnestroom.


Je blijft jaarlijks de ZonneRente en aflossing van de projecteigenaar ontvangen. Een mogelijk faillissement van ZonnepanelenDelen heeft dus geen direct effect op je investering.


Investeringen veilig op betaalrekening met walletstructuur van Mangopay

ZonnepanelenDelen levert de financierings- en administratie diensten voor de zonne-energie projecten. Het ingebrachte kapitaal van de investeerders staat tijdens de funding periode op een betaalrekening met walletstructuur van Mangopay. 


Zodoende is ZonnepanelenDelen nooit in bezit van de geldsommen waardoor de investeringen altijd veilig zijn bij eventuele faillissementen.


In het geval van een bullet-aflossing van de ZonneDelen, staat gedurende de looptijd van het zonne-energie project er een reserve op een Escrow account (geblokkeerde bankrekening) onder beheer van de initiatiefnemer en eigenaar van het zonne-energie project (formeel de Uitgevende Instelling).


Nieuwe service partner

ZonnepanelenDelen levert jaarlijks de diensten voor administratie en uitbetaling. Hiervoor zijn kosten begroot in een zonne-energieproject, die vrijvallen als ZonnepanelenDelen niet meer bestaat.


In het onvoorziene geval ZonnepanelenDelen omvalt, kan er dus vanuit dat vrijgevallen budget een nieuwe service partner worden ingezet om de ZonneRente betalingen af te handelen. 


Goed om te weten

De zonne-energieprojecten via ZonnepanelenDelen zijn als volgt opgezet: 

  • De ZonneDelen zijn formeel gezien Zon-Obligaties op Naam uitgegeven door de organisatie die het zonne-energie project heeft gefinancierd. Deze projecteigenaar is de verplichting aangegaan om de ZonneRente en de aflossing te voldoen. 
  • De projecteigenaar heeft altijd de beschikking over alle gegevens van de investeerders in het zonne-energieproject. 
  • Er is elk jaar een service fee begroot in de businesscase voor het verschaffen van inzichten, administratie en het uitkeren van de ZonneRente.