In het theoretische geval dat ZonnepanelenDelen niet meer bestaat, dan levert het zonne-energieproject nog steeds zonnestroom en ontvang jij de waarde hiervan van de projecteigenaar. Een mogelijk faillissement van ZonnepanelenDelen heeft dus geen direct effect op je investering.


ZonnepanelenDelen levert de financierings - en administratie diensten voor de zonne-energie projecten. Het ingebrachte kapitaal van de investeerders staat tijdens de funding periode op de derdengeldenrekening van Buckaroo. Zodoende is ZonnepanelenDelen nooit in bezit van de geldsommen waardoor de investeringen altijd veilig zijn bij eventuele faillissementen. 


In het geval van een bullet-aflossing van de ZonneDelen, staat gedurende de looptijd van het zonne-energie project er een reserve op een Escrow account (geblokkeerde bankrekening) onder beheer van de initiatiefnemer en eigenaar van het zonne-energie project (formeel de Uitgevende Instelling).


Daarbij levert ZonnepanelenDelen jaarlijks de diensten voor administratie en uitbetaling, hier zijn ook kosten voor begroot in een zonne-energieproject die vrijvallen als ZonnepanelenDelen niet meer bestaat. In het onvoorziene geval ZonnepanelenDelen omvalt, kan er dus vanuit dat vrijgevallen budget een nieuwe service partner worden ingezet om de ZonneRente betalingen af te handelen. 


Daarbij zijn de zonne-energieprojecten via ZonnepanelenDelen zo opgezet dat: 

  • De ZonneDelen zijn formeel gezien Zon-Obligaties op Naam uitgegeven door de organisatie die het zonne-energie project heeft gefinancierd, waarbij de uitgevende partij ten alle tijden de plicht is aangegaan om de zonnerente en de aflossing te voldoen. 
  • De projecteigenaar heeft altijd de beschikking over alle gegevens van de investeerders in het zonne-energieproject. 
  • Er is elk jaar een service fee begroot in de businesscase voor het verschaffen van inzichten, administratie en het uitkeren van de zonnerente. 


In het theoretische geval dat ZonnepanelenDelen een faillissement ondergaat heeft dat dus geen direct effect op jouw investering.