ZonnepanelenDelen heeft als financieringsplatform een AFM-vergunning, waarmee onze werkwijze is goedgekeurd door de AFM en de DNB. 

 

ZonnepanelenDelen heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.

 

De professionaliteit van de organisatie is bekrachtigd met deze vergunning en dat maakt ZonnepanelenDelen klaar voor het verder vergroten van haar duurzame impact.

 

Waarom dan de melding ‘U belegt buiten AFM-toezicht’?

Bij projecten op ons platform staat in de documentatie vermeld dat je buiten AFM-toezicht belegt. 

 

De melding betekent dat de individuele projecten zijn vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. 

 

Voor deze projecten is er sprake van een vrijstelling van de prospectusplicht. Het financieren van een project zou duurder worden en langer duren wanneer voor elk zonne-energieproject een door de AFM goedgekeurde prospectus zou moeten worden gemaakt. 

 

Echter; zonder de verplichting van een goedgekeurd prospectus, is er voor alle projecten een Informatie Memorandum beschikbaar om investeerders zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast heeft ZonnepanelenDelen als financieringsplatform voor zonne-energie een AFM-vergunning.

 

Verdere informatie


Je kunt voor vragen altijd bellen of mailen met ZonnepanelenDelen.