Wij zijn in goed overleg met de AFM om te zorgen dat de project aanbiedingen en communicatie strookt met de beleidsregels van de AFM. Sinds de zomer van 2018 hebben wij dan ook een AFM-vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT.


ZonnepanelenDelen is verheugd met de AFM-vergunning. Hiermee is de werkwijze van het financieringsplatform voor zonne-energie goedgekeurd door de AFM en de DNB. De professionaliteit van de organisatie is bekrachtigd met deze vergunning en dat maakt ZonnepanelenDelen klaar voor het verder vergroten van haar duurzame impact.


ZonnepanelenDelen heeft altijd in nauw contact gestaan met de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en is opgenomen in de registers van de AFM. ZonnepanelenDelen heeft nu een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten. Het bedrijf is hiermee MIFID II compliant. De vergunning ziet toe op het ontvangen en doorgeven van orders, en plaatsen van effecten waardoor gebouweigenaren en projectontwikkelaars eenvoudig externe financiering kunnen verkrijgen via het platform van ZonnepanelenDelen. Hiermee is ZonnepanelenDelen een volwaardig alternatief voor financiering of een professionele aanvulling in de financieringsmix voor zonne-energieprojecten met een SDE+ beschikking.


In de documenten en op de projectpagina's staan altijd de vermeldingen van de AFM opgenomen. We willen dat men goed geïnformeerd investeert in de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen, dat je daarbij goed gespreid investeert en extra aandacht legt op de verschillende inhoudelijke documenten die wij en de verschillende zonne-energie projecten voorleggen. Deze spreiding van projecten hebben we nog extra bevorderd door de transactiekosten voor onze rekening te nemen, zodat er voor jou als investeerder geen extra drempel wordt opgeworpen om te investeren in verschillende zonne-energieprojecten. Tevens wordt er via een investeerderstoets gecontroleerd of men de investering in de ZonneDelen begrijpt. 


Wij informeren altijd al zo helder en transparant mogelijk over de kansen en risico’s van de zonne-energie projecten. Dat zullen we blijven doen.