Ja, je kunt jouw ZonneDeel tussentijds verkopen. Om jouw ZonneDeel te verkopen dien je zelf een koper te vinden om jouw ZonneDelen aan te verkopen. Wij zullen je zoveel mogelijk ondersteunen. Tevens hebben wij op de planning staan om het tussentijds verkopen in de toekomst makkelijker te maken. 


Wij rekenen 2% administratie kosten met een minimum van 10 euro en een maximum van 500 euro voor het overzetten van de ZonneDelen.


De stappen die gezet worden om ZonneDelen te (ver)kopen zijn: 


  • Contact tussen koper & verkoper
  • Overeenkomst - onderhandse akte
    • Goedkeuring door uitgevende instelling
  • Betaling uitvoeren
  • Overzetten ZonneDelen in MijnStroom