De overheid heeft voor consumenten en klein MKB (< 3x80A) een regeling in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Hierbij kun je de eigen opbrengst van jouw zonnepanelen, de zonnestroom, wegstrepen tegen jouw eigen strooomverbruik, inclusief alle belastingen daarover. Zo is de zonnestroom die jij produceert op jouw eigen huis evenveel waard als de uiteindelijke prijs die je betaalt voor jouw elektriciteit. Dat maakt de zonnestroom van eigen huis eerder 18-20 eurocent waard, in plaats van de huidige markt prijzen voor energie die rond de 4-6 eurocent liggen. Met dit voordeel kun je snel jouw zonnepanelen afbetalen en zorgen voor meer zonne-energie in Nederland. 
Je betaalt dus alleen nog de energierekening over het verschil tussen jouw stroomverbruik minus jouw zonnestroom productie thuis. In feite mag je dus het energienet als gratis batterij gebruiken over jouw eigen verbruik, de opbrengst van jouw zonnepanelen is namelijk in de zomer veel hoger dan in de winter maanden. 


De overheid heeft gezegd dat de salderingsegeling in ieder geval tot 2023 blijft bestaan in zijn huidige vorm. Hierna zal de salderingsregeling blijven bestaan tot 2031 maar geleidelijk worden afgebouwd in de tussenliggende jaren. Er wordt een zeer soepele overgangsregeling verwacht waarbij zonnepanelen gestimuleerd blijven worden voor Nederlandse huishoudens met behoud van prikkels voor de markt om te blijven innoveren. 


--

Overigens maken bijna alle projecten op ZonnepanelenDelen geen gebruik van deze salderingsregeling maar wordt er van een andere (meer stabiele) regeling gebruik gemaakt, de SDE+ regeling.