ZonneDelen van de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen hebben allemaal dezelfde opzet, je investeert in de ZonneDelen (a 25,- euro) en hebt recht op de waarde van de opbrengst van jouw deel van het zonne-energieproject. 


Voordat een zonne-energieproject live gaat heeft ZonnepanelenDelen het in ieder geval langs haar eigen kwaliteitseisen gelegd. Elk zonne-energieproject is uniek en vandaar dat we ook een uitgebreid informatie memorandum schrijven waarin alle details staan beschreven. Lees het informatie memorandum voordat je investeert. 


De verschillende eigenschappen van de zonne-energieprojecten zijn onder andere (voor alle projectdetails verwijzen we altijd naar het informatie memorandum op de projectpagina):


 • Gebruikte producten:
  • Vermogen in kWp van de zonnepanelen
  • Merk zonnepanelen
  • Omvormer type
  • Merk omvormer
 • Lokatie en dus instraling van pv-systeem in Nederland
 • Opstelling van zonnepanelen
  • Dak of grondgebonden systeem
  • Oost/west of zuid
  • Hellingshoek
 • Juridische entiteit van de uitgevende instelling
 • Financiering; 
  • Subsidie / belasting regelgeving
  • Volledig via uitgifte ZonneDelen of ook nog externe financiers
  • Lineaire aflossing of bullet aflossing
 • Looptijd van de ZonneDelen
 • Samenwerkende energieleverancier