Jaarlijks keren de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen de zonnerente uit. 

Dit gebeurt op het moment in het jaar dat ook de ZonneDelen officieel zijn uitgegeven. Maximaal 21 dagen na afloop van de zonnerente periode zal de zonnerente worden bijgeschreven (via het bankrekeningnummer of via de samenwerkende energieleverancier).