Alle zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen mee kan doen aan de zonne-energie projecten en zo kan profiteren van zonne-energie buiten het eigen huishouden. 


ZonnepanelenDelen wil het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken om te investeren in zonne-energie. We presenteren dan ook alleen projecten waarin iedereen kan meedoen. Daarbij maakt het niet uit waar je woont, bij welke energieleverancier je zit of hoeveel je wilt investeren in zonne-energie. Dit komt omdat er gebruik wordt gemaakt van de SDE+ regeling door de zonne-enenergieprojecten. 


Ps. Soms kan de projecteigenaar een voorwaarde stellen dat haar directe omgeving voorrang heeft op de toewijzing van de ZonneDelen. Dit zal altijd duidelijk staan aangegeven en voor een korte periode gelden.