Crowdfunding is een manier om samen een project te financieren. 


Om een project te financieren gaan projecteigenaren in de traditionele situatie naar een bank om een kredietaanvraag te doen en zo kapitaal te krijgen voor de bouw van een zonnedak of zonnepark. 

De bedragen voor de financiering van zonne-energieprojecten zijn echter van een omvang die voor veel marktpartijen lastig is om te behandelen. Het is voor banken uitdagend om voor projecten kleiner dan een miljoen euro, specifieke bank projectfinanciering te verstrekken. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en projecten.


Investeren via ZonnepanelenDelen

Bij crowdfunding is er een beperkte periode waarbij men kan investeren in het zonne-energieproject. Binnen deze periode dient minimaal 100% te zijn behaald. 

Slaagt de crowdfunding van een zonne-energieproject, dan kan het project ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Op het moment dat de 100% wordt gehaald en alle contracten zijn getekend, wordt het geïnvesteerde geld doorgestort van de derdengeldenrekening naar de uitgevende instelling. 


Slaagt een crowdfunding niet, dan wordt het geïnvesteerde bedrag volledig teruggestort naar de investeerders. Met jouw investering in zonne-energie zorg je dus ook echt voor meer zonne-energie!