Het doorgeven van de energieleverancier is een optie binnen MijnStroom. Ben je klant bij de energieleverancier, die ook partner van het zonne-energieproject is, dan krijg je een extra vergoeding op de opgewekte zonnestroom. Dit kun je bij de eigen gegevens aanvullen in MijnStroom, de persoonlijke portal van ZonnepanelenDelen waar je een uitnodiging voor krijgt op het moment dat de toewijzing en uitgifte van de ZonneDelen officieel heeft plaats gevonden. 


We vragen naast het invullen van de energieleverancier ook om het klantnummer, zodat er bij eventuele vertraging van gegevens een controle plaats kan vinden via het klantnummer. Zo ben je extra verzekerd dat jouw bonus rendement naar je toe komt. 


Drie weken voor het aflopen van de interest periode van een zonne-energieproject vragen we via email uit om jouw gegevens (adresgegevens, energieleverancier en eventueel verandering van bankrekeningnummer) te controleren. Eventuele wijzigingen kun je zelf  actueel maken in MijnStroom na inloggen. 


Het invoeren van je energieleverancier is optioneel. Heb je geen energieleverancier ingevuld dan keren we de zonne-rente direct uit op het bankrekeningnummer wat van jou bekend is in MijnStroom. Dit gebeurt maximaal 21 dagen na het aflopen van de zonne-rente periode. 


Heb je nog geen MijnStroom account dan kun je dit via een email naar suport@zonnepanelendelen.nl vragen om toegang.