Als je klant bent bij de energieleverancier die ook partner is van het zonne-energieproject waarin je hebt geïnvesteerd dan krijg je een extra vergoeding op jouw zonnestroom. Het kan dus zeer gunstig zijn om bij de energieleverancier te blijven of over te stappen! 


Je kunt in de persoonlijke portal MijnStroom aangeven bij welke energieleverancier je zit, heb je dat daar ingevuld én is jouw energieleverancier partner van het zonne-energieproject dan zullen wij zorgen dat de verrekening - inclusief extra vergoeding - automatisch via de samenwerkende energieleverancier. 


Elke energieleverancier kan zijn eigen afspraken maken met een zonne-energieproject dus controleer altijd het informatie memorandum per project wat de afspraak precies is. 


Er is met de verrekening met de energieleverancier een extra vergoeding op de standaard zonnerente te behalen. De opgewekte kWh bij jouw zonne-energieproject zullen maximaal drie weken na afloop van de zonne-renteperiode worden verwerkt door de samenwerkende energieleverancier. De peildatum waarop je klant dient te zijn bij de samenwerkende energieleverancier is het einde van de jaarlijkse zonnerente periode. 


Pas op dat moment vindt ook, op een beveiligde manier, de uitwisseling van de gegevens plaats tussen ZonnepanelenDelen en de samenwerkende energieleverancier. De samenwerkende energieleverancier weet dus pas na meer dan een jaar de opbrengst van jouw ZonneDelen.

Hier hebben we exact beschreven hoe het proces van de jaarlijkse zonnerente uitkering gaat